ВЪЗДУХ

ИЗГОТВЯМЕ:

  • План за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни източници;
  • Доклад за извършените измервания на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни източници;
  • Определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

Кликни ТУК за GOOGLE MAPS

line
footer