РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

ИЗГОТВЯМЕ:
1. Регистрационни документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци     

1.1. Заявление по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
1.2. Заявление по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО;
1.3. Заявление по чл. 80, ал. 1 от ЗУО за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО

2.  Регистрационни документи за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

          2.1. Заявление по чл .78, ал. 3 от ЗУО за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
          2.2. Заявление по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
          2.3. Заявление по чл. 80, ал. 1 от ЗУО за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО

 

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

 

line
footer