РАЗРЕШИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

ИЗГОТВЯМЕ:

1.1. Заявления по чл. 68, ал.1 от ЗУО за издаване на разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО;
1.2. Заявления по чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО за издаване на изменение и/или допълнение на разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО;
1.3. Заявление по чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО;

 

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

line
footer