ОТЧЕТНОСТ

ИЗГОТВЯМЕ:

1. Годишни отчети за дейности с отпадъци съгласно Наредба №1 от 4.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

2. Отчетни книги съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри:

  • Отчетна книга по Приложение № 1 - Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци;
  • Отчетна книга по Приложение № 2 – Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на Приложение 1 от ЗУО);
  • Отчетна книга по Приложение № 3 – Отчетна книга за депа за отпадъци;
  • Отчетна книга по Приложение № 4 – Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци;
  • Отчетна книга по Приложение № 5 – Отчетна книга за търговците или брокерите на отпадъци;
  • Отчетна книга по Приложение № 6 – Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от §1, т.13 от ДР на ЗУО) на отпадъци от черни и цветни метали;

Отчетните книги може да закупите след предварително подадена заявка на място в офиса ни в Пловдив или да поръчате да Ви бъдат доставени чрез избрана от Вас куриерска фирма.

 

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

line
footer