ОБУЧЕНИЯ

ОРГАНИЗИРАМЕ И ПРОВЕЖДАМЕ професионални вътрешно фирмени обучения относно:
• Изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове;
• Актуалните промени в нормативната уредба;
• Еколосъобразното управление на отпадъците;
• Разделното събиране на отпадъците;
• Изискванията към площадките за събиране и съхранение на отпадъци;
• Воденето на отчетност;

ИЗГОТВЯМЕ указания за разделното събиране и съхранение на отпадъци, както и ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ на контрол върху тяхното спазване.

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

line
footer