КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ИЗГОТВЯМЕ:

1.1. Работни листове за класификация на отпадъци, съгласно Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

1.2. Уведомление за преустановено образуване на отпадъци, съгласно Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

1.3. Доклад за основно охарактеризиране на отпадъци, съгласно Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

 

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

line
footer