КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

ИЗГОТВЯМЕ:

  • Заявление на издаване на Комплексно разрешително по чл. 117 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
  • Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително (ГДОС);
  • Информация за планирана промяна при изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително.

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

Кликни ТУК за GOOGLE MAPS

line
footer