ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

ИЗГОТВЯМЕ:

  • Регистрации по Регламента REACH;
  • Регистрации по Регламента CLP;
  • MSDS (информационни листове за безопасност) и класифициране на опасните химични вещества и смеси, съгласно Регламента CLP;
  •  Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси;
  • Заявления за оценка на риска на риска от голяма авария по чл. 104 от ЗООС (Севезо) .

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

Кликни ТУК за GOOGLE MAPS

line
footer