ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

ИЗГОТВЯМЕ:

  • Оценки по чл.3, ал.1 от Наредбата за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгласно § 3 от ПЗР на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ бр.96/07.11.2008 г.);
  • Информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, във връзка с изискванията на чл.4, чл.5, чл.6, ал.4 и чл.7 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ.

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

Кликни ТУК за GOOGLE MAPS

line
footer