БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ИЗГОТВЯМЕ:

  • Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защители зони, съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС);
  • Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционни предложения, съгласно изискванията на чл. 23, ал.2 от Раздел IV, на Наредбата по ОС, съобразно критериите на чл. 22 от същата наредба.

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:  

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

Кликни ТУК за GOOGLE MAPS

line
footer